SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


INLEDNING
METOD

Mobilorientering
I mLearn2go, som har en separat sida under menyrubriken Skattjakt, finns både de nya mobilskattjakterna och något som kallas mobilorientering. Denna mobilorienteringen utgår från vanlig orientering, men knyter sig samman med tekniken i form av att orienteringen sker med hjälp av mobiltelefoner.
För mer info, se här.

Föreningsverksamhet
Föregående sida

TIPS!


Det kan vara svårt att knäcka idéer i början av ett föreningsmöte. Därför kommer här ett tips på hur man kan starta!

Skriv ner stödord på ett antal lappar och lägg i en hög. Stödorden kan exempelvis vara ”stad”, ”vatten”, ”pussel”, ”foto”. Därefter tar varje person ett kort i taget och skriver ner tre spännande aktiviteter med karta som hör till ordet. Gör gärna detta innan ni läst och pratat för mycket Mapping.
Hem