SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


INLEDNING
METOD

Det är av vikt att våga förnya sitt arbete och förändra sin inställning till nya metoder. Metoden Mapping innebär ett nytänk med mer teknik och lekfullhet i ett första led för att locka ungdomar till föreningen!

Kom igång!
Förslag till arbetsgång när man ska komma igång med Mapping i sin förening. Avsätt ca. 2 timmar till brainstormingkvällen.

Syfte

Mission Mapping
Nästa sida
Hem