SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER

VAD ÄR MAPPING?
VARFÖR MAPPING?
MAPPINGS VISIONER

Vad är Mapping?
Mapping är en metod som genom lek och lust ger möjligheter till att kombinera rörelse och inlärning. Kombinationen mellan rörelse och teknik har visat sig leda till att man lättare kan nå intresse hos nya grupper.

Mapping är ett lekfullt sätt att röra sig, med karta och teknik i centrum. Det inbjuder till äventyr, spänning och att göra spännande skattjakter, på ett enkelt vis. Detta gör Mapping till en utmärkt metod att väcka intresse för kartan.

Tekniken gör att konceptet kan användas i såväl skola som förening, ämnesövergripande undervisning är lätt att genomföra med Mapping. Därför ser vi stora möjligheter för klubb och skola att samverka genom Mapping. Genom att använda sig av mobil teknik öppnas nya möjligheter för hur man kan göra spännande uteaktiviteter som lockar till rörelse.

Välkommen till Mapping Växjö!
Hem