SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


VAD ÄR MAPPING?
VARFÖR MAPPING?
MAPPINGS VISIONER
Nästa sida

Geocaching
I sin rena, ursprungliga form har denna mycket beröringspunkter med orientering. Geocaching bygger på att man, som utövare, har en hand-GPS. På nätet kan man sen hitta ”kontrollpunkter” som andra ”geocachare” placerat ut. Dessa kan vara av varierande svårighetsgrad. Därefter är det upp till varje individ att uppsöka de punkter man själv valt ut. Detta blir en sorts skattjakt, som man utför när man vill och i vilket område man vill.

Visionen för Mapping Växjö är att man kan använda sig av Geocachings idéer och göra svåra, kluriga och roliga orienteringsbanor utifrån.

GPS orientering
En variant av geocache är att ta mobiltelefonen till hjälp. Alla dagens mobiltelefoner har positionerings-funktion. Den känner av vilken latitud och vilken longitud du befinner dig på.

(Se vidare nästa sida.)

Mappings visioner
Hem