SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


VAD ÄR MAPPING?
VARFÖR MAPPING?
MAPPINGS VISIONER

GPS orientering (forts. från föregående sida)
Vår vision är att man kan använda denna till att få ett uppdrag eller nästa kontrollpunkt när man befinner sig på den position som är inringad på kartan. Om funktionen kan känna av att man befinner sig på rätt plats skulle detta generera att en signal gick vidare till en server som kunde skicka ut ett SMS till löparen om var nästa position är.

Kommunikationsmapping

Vi har utarbetat en variant av orientering som vi kallar för kommunikationsmapping. Den finns beskriven i häftet. Vi ser i våra visioner att denna går att utveckla än mer. Man kan ganska lätt tänka sig att utegruppen har en sändare på sig som visar på vilken position gruppen befinner sig. Innegruppen sitter med en dator kartan, över det område de ska leta kontroller, syns på skärmen. På kartan blinkar dessutom utegruppens position, innelaget har på så vis koll på var utegruppen befinner sig och kan guida dem bättre.

Mappings visioner
Föregående sida
Hem