SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


STAD
TEKNIKFRI
TEKNIK
KOMMUNIKATION
MLEARN2GO

Detta behövs (forts från föregående sida)


Genomförande


Kontroll 1

Gruppen erhåller en karta av ledaren, där första kontrollen är inritad. Vid kontroll 1 finns en låda placerad. I lådan finns en bild på något som är karakteristiskt i närheten t.ex. stolpen på bilden till höger.

Kontroll 1
Skattjakt i staden
Föregående sida
Nästa sida
Hem