SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


LEKFULLT
LÄRORIKT
TEMA
Nästa sida

Ett sätt att få in kartan i hela undervisningen är genom denna metod, som vi provade på Hovshagaskolan i år 5. Den är uppdelad i tre steg och vi arbetade över ungefär en månads tid.

Steg 1
Historier med spänning och mystik blir alltid mer intressanta. Vi började med att låta läraren läsa ett gammalt brev med följande innehåll. Se här!

I texten användes en del nya och knepiga ord, som de själva fick uppsöka förklaring på – svenska! Historien inrymde en karta, men ungdomarna fick själva föreställa sig hur ön såg ut. Baserat på deras tankar fick de sedan i grupp rita ön med egna tecken!

Nu var det dags att göra ön på riktigt! Papier maché användes och de fick använda mycket känsla för att få det rätt.

Temakonceptet
Hem