SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


VAD ÄR MAPPING?
VARFÖR MAPPING?
MAPPINGS VISIONER
Nästa sida

Följande saker har framkommit som bra att ha med i en aktivitet:

Skattjakt
Man ska samla på sig något/ha ett ”uppdrag” som sträcker sig över hela rundan. Kanske finna slutkontrollen med hjälp av det man samlat på sig

Grupp
Många vill vara i grupp när de rör sig i terrängen, det känns tryggare så. Utmaningen för ledarna blir att göra en verksamhet där alla behövs och hela gruppen blir delaktig.

Samarbete
Det upplevs som ännu mer givande om kontrollerna/uppgifterna ska lösas genom att alla i gruppen samarbetar.

Varför Mapping?
Föregående sida
Hem