SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


VAD ÄR MAPPING?
VARFÖR MAPPING?
MAPPINGS VISIONER
Nästa sida

En skattjakt är en problembaserad vandring med kartan som hjälpmedel. Som deltagare ska man via ledtrådar/problem vid kontroller finna sin väg till ett mål. Skattjakt kan ske i alla miljöer, i olika svårighetsgrader och i olika omfattning.

I skolans kursplan står det att elever ska ”kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel” när de slutar år 9. Möjligheten att nå detta mål ökar om man kan vara ute och orientera sig, även i andra ämnen än Idrott och hälsa. Mapping erbjuder den möjligheten.

Eftersom Mapping har tagit fasta på de saker som ungdomar efterfrågar leder det till en entusiasm hos deltagarna. Engagerade barn och ungdomar motionerar gärna och utan att det känns jobbigt.

Varför Mapping?
Hem